بازسازی اداری – متفاوت و خاص

بازسازی اداری دفتر اسناد

✍ این #دفتر_کار در سال ۹۴ به مدت ۴۰ روز کاری توسط گروه ما #بازسازی شد. در ابتدا نظر #سردفتر بر اساس طرح همیشگی #دفاتر اسناد که به سبک اداری و با رنگ های کرم قهوه ای بود ولی بعد از ارائه ایده ما مبنی بر استفاده از رنگ سبز و ترکیب اش با سفید و خاکستری به جهت آرامش دادن به مراجعین، در نهایت سردفتر از طراحی ما استقبال کرد و این کار به سبک مدرن با ساختارشکنی در آنچه که همواره انجام میشد در نهایت به بهره برداری رسید.


👈 در طراحی محیط های #اداری گاهی این ساختارشکنی ها که توسط #طراح داخلی انجام میشود که به جهت تغییر در احساس مثبت در کارکنان و مراجعین صورت میگیرد