بازسازی خانه 80 متری، جنت آباد

این بازسازی آپارتمان مسکونی، در سال 1395 به صورت کامل انجام شده و در انتهای کار دکوراسیون داخلی آن انجام شد، از تخریب تا چیدمان نهایی در مدت ۲ ماه انجام شد.

 

ارزیابی رایگان بازسازی: 09123448324

(اکیپ حرفه ای بازسازی اداری و مسکونی)